Επικοινωνία

Υποστήριξη

Ρίξτε μια ματιά στις Συχνές Ερωτήσεις και δείτε αν η απάντησή σας βρίσκεται εκεί!

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας?

Tel. 0030 2102014306

Fax. 0030 2102014323

Ε-mail: info@kite.gr

Διεύθυνση

KITE Hellas Ltd

Λ.Ιωνίας 166

11144, Αθήνα